Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjektiProjekt
C3places_logo_ready.png

C3PLACES

C3Places Using ICT for Co-creation of inclusive public placesProgram / naročnik / financer itd.:
Urban Europe / Obzorje 2020

Trajanje projekta:
2017 - 2020Spletna stran

Kratko o projektu:


Namen projekta je razviti pristope, strategije in orodja, ki uporabljano informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) za povečanje učinkovitosti pristopov so-ustvarjanja, so-oblikovanja in vključenosti uporabnikov v načrtovanje, oblikovanje in uporabo javnih mestnih odprtih prostorov ter s tem vplivati na izboljšanje kakovosti javnega odprtega prostora. Prepogosto je pri oblikovanju odprtih prostorov izpuščena ali prezrta priložnost spodbujanja spontanih izmenjav in izkušenj med uporabniki prostora. IKT vidimo kot medij in orodje za njihovo prepoznavanje, usmerjanje in spodbujanje.
 
Vsebinsko vodenje in koordiniranje projekta: mag. Ina Šuklje Erjavec


Vodja projekta:


Dr. Barbara Goličnik Marušić univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 46
barbara.golicnik-marusic@uirs.si


KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

NOVIČNIK

Bi bili radi obveščeni o novicah
in delu Urbanističnega inštituta RS?

Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Loading
Copyright 2018 by UIRS
Back To Top