Novice
Filter by
   
Išči
Records 1-10 of 68  
page1       

Razstava Humana mesta / Human cities
(datum novice: 17.7.2017)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) skupaj s partnerji evropskega projekta Humana mesta: izzivanje merila mesta / Human Cities_Challenging the City Scale (Ustvarjalna Evropa 2014–2020) vabi na ogled potujoče razstave, ki predstavlja eno izmed osmih t.i. »dopolnjevanih/work in progress« razstav. Te nastajajo v obdobju 2015-2018 in so bile/bodo na ogled v osmih evropskih mestih.

 

Ljubljanska razstava obravnava tematiko participativnega urejanja lokalnega javnega mestnega prostora. Zajema pregled dobrih praks lokalnih civilnih iniciativ iz evropskih partnerskih mest. Celoten pregled je dostopen v spletnem arhivu na povezavi http://humancities.eu/casestudies/. Ljubljanska razstava izpostavlja izbrane primere skozi t. i. skupne vrednote Humanih mest, ki bogatijo in zagotavljajo kakovost bivanja v javnem prostoru. Poseben poudarek je na vrednotah, ki si jih delijo prebivalci in drugi uporabniki lokalnih okolij in jih povezujejo v njihovih prizadevanjih za boljše mestne javne prostore.


več v PDF datoteki 

10. junij 2017: Praznujemo Svetovni dan dediščine Art Nouveau!
(datum novice: 8.6.2017)

Art Nouveau je gibanje, ki se je na prehodu iz 19. v 20. pojavilo v vsej zahodni Evropi. Na območju Podonavja naletimo na njegove številne pojavne oblike, od dekorativne umetnosti, do arhitekturnih stvaritev. V urbanem okolju so najbolj vidni elementi dunajske secesije, ki je bila konec 19. stoletja na tem območju prevladujoča. Številni biseri secesijske arhitekture, dekorativne umetnosti in uporabne umetnosti so neraziskani, njihov potencial za urbani in turistični razvoj pa še ni izkoriščen. Tega problema se zavedamo projektni partnerji iz držav Podonavske regije, ki bomo izdelali metode in pristop za vrednotenje in ohranjanje secesijske dediščine na različnih nivojih in področjih.

Na Urbanističnem inštitutu smo v letu 2017 pričeli izvajati projekt Art Nouveau Danube Projekt se izvaja ob podpori Transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014 - 2020.
Informacije: vlasta.vodeb@uirs.si

Več o Art Nouveau in program praznovanja
V Ljubljani si lahko v soboto ob 17:00 ogledate vodeni ogled “Ljubljanske kavarne okoli leta 1900”, ki ga organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje… več na spletni strani MAO 

LUMAT na 28. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
(datum novice: 5.6.2017)

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je letos gostil 28. Sedlarjevo srečanje, ki ga letno organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Srečanja se je udeležilo okoli 100 strokovnjakov s področja prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Letošnji dogodek je bil posvečen aktualni urbanistični temi urbane regeneracije s katero so želeli odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo v Sloveniji. V sklopu strokovnih predavanju je Boštjan Cotič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije predstavil projekt LUMAT, ki se ukvarja s celovitim upravljanjem funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora tudi v Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor in UIRS o projektu LUMAT/ The Ministry of the environment and spatial planning and the UIRS about the LUMAT project

Vodilni partner obiskal Slovenske partnerje projekta LUMAT
(datum novice: 22.5.2017)

V okviru evropskega projekta LUMAT, ki ga finančno podpira program Osrednje Evrope, je bil v Sloveniji  med 16. in 18. 5. 2017 organiziran sestanek med vodilnim partnerjem in slovenskimi partnerji projekta LUMAT, Urbanističnim inštitutom RS, Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj. Projekt LUMAT naslavlja problematiko nesistematičnega upravljanja degradiranih urbanih območij in poslovnih con. Namen sestanka je bil natančneje predstaviti pilotne aktivnosti pilotnega partnerja mesta Kranj.

Prvi dan je bil sestanek organiziran na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije v Ljubljani. Osrednja tema sestanka je bila namenjena predstavitvi pričakovanih rezultatov projekta LUMAT, ki bi bili uporabni za Slovenijo. Naslednji dan je bil organiziran sestanek s pomembnim deležnikom za izvajanje rezultatov projekta LUMAT v Kranju, Regionalno razvojno agencijo Gorenjske regije - BSC Kranj in terenskemu ogledu pilotnega območja v Kranju. Zadnji dan smo si v Ljubljani ogledali uspešne in manj uspešne primere urbane prenove.Vodilni parner projekta LUMAT, UIRS in MOP / Lead partner of the LUMAT project, UIRS and MOP

HUMANA MESTA / JAVNI PROSTORI ZA LOKALNO ŽIVLJENJE
(datum novice: 12.5.2017)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije od 23.-26.5. 2017 skupaj s partnerji gosti večdnevni mednarodni dogodek, ki naslavlja vprašanja participativnega urejanja lokalnega javnega mestnega prostora v vse bolj ekonomsko, socialno in etnično raznolikih mestnih skupnostih. Osrednja tema je prepoznavanje skupnih vrednot, ki si jih delijo prebivalci in drugi uporabniki lokalnih okolij, in so pomembna osnova za skupno spreminjanje lokalnih okolij na bolje.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij in prijave na: http://humancities.uirs.si/sl-si/    

Razstava Plečnikovo Trnovo
(datum novice: 26.4.2017)

Leta 2017 mineva šestdeset let od smrti Jožeta Plečnika, velikega slovenskega arhitekta, enega od največjih arhitektov prve polovice dvajsetega stoletja, ne samo v evropskem, ampak tudi v svetovnem merilu, ki je »arhitekturo dvignil v višave našega, vse umetnosti zaobjemajočega Parnasa« (M. Mušič, 1986).

Plečnik se je rodil v Ljubljani, v Ljubljani je obiskoval tudi osnovno šolo in gimnazijo. Leta 1888 je nadaljeval študij v Gradcu in nato na Dunaju. Po končanem študiju je več kot dvajset let delal na Dunaju in kasneje v Pragi, kjer je ustvaril veličasten opus, ki ga je uvrstil med ključne osebnosti zgodnje moderne arhitekture. V rodno Ljubljano se je vrnil šele leta 1921, ko je dobil vabilo, da prevzame mesto profesorja na novoustanovljeni šoli za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Naselil se je v Trnovem, kjer si je dom uredil v stari predmestni trnovski hiši na Karunovi, ki jo je preuredil po svojih načrtih in v njej živel do svoje smrti. V obdobju do druge svetovne vojne je Trnovo preoblikoval v eno najlepših ljubljanskih četrti.

Fotografska razstava prikazuje Plečnikov opus v trnovski četrti: njegovo hišo, preurejeno v muzej, Trnovski most pred trnovsko cerkvijo in preurejeno strugo Gradaščice s Petelinjo brvjo, nabrežje Ljubljanice v Trnovskem pristanu, preoblikovano Zoisovo cesto s spomenikom Žigi Zoisu v obliki piramide ter Levstikov trg z Marijinim znamenjem ob Šentjakobski cerkvi na drugi strani Ljubljanice.

 Plečnikovo Trnovo Foto: Dokumentacija MGML/Plečnikova hiša

Mesto med Vzhodom in Zahodom: Sarajevo - Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta
(datum novice: 10.4.2017)

 Sabina Mujkić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana

 

 

 Mesto med Vzhodom in Zahodom

 

Sarajevo - Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta

Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica, Zoisova 12, torek, 11. april 2017 ob 17.00 uri, brezplačno predavanje v slovenskem jeziku

 Multikulturna podoba Sarajeva je rezultat štiristoletnega razvoja mesta po načrtovalskih principih orientalskega Vzhoda in štirideset let po sodobnih zahodnoevropskih principih. Na njegov razvoj in oblikovanje urbane strukture in podobe sta direktno ali indirektno vplivala velika centra Istanbul in Dunaj, kar se še danes jasno odraža v prepletanju orientalske in zahodnoevropske podobe mesta in arhitekture. Razvoj orientalskega mesta je temeljil na duhovnih načelih Vzhoda, kjer je imela značilno vlogo institucija »Vakufa«. Ta je pustila močan pečat v urbani strukturi in podobi mesta. Na nadgradnjo in transformacijo orientalskega mesta sta odločilno vplivala gradbena zakonodaja, ki je veljala za celotno območje avstro-ogrske monarhije in uveljavitev sistemskega urbanističnega načrtovanja. Predavanje govori o načinu soustvarjanja večplastne, multikulturne podobe mesta in temeljnih dejavnikih, ki so vplivali na njeno oblikovanje; politične, ekonomske in kulturne razmere, pogoste migracije prebivalstva ter gradbeniki in arhitekti. Poudarja tudi ključne razlike v oblikovanju mesta, ki so se ohranile do danes in prispevajo k njegovi bogati multikulturni podobi in prepoznavnosti kljub vse večjim globalizacijskim pritiskom. Vsebina predavanja se navezuje na doktorsko disertacijo z naslovom: Vplivi Vzhoda in Zahoda na urbano strukturo in podobo mesta – primer Sarajeva

 

Dr. Sabina Mujkić je urbanistka in prostorska načrtovalka. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za arhitekturo in magistrirala na Interdisciplinarnem podiplomskem študiju prostorskega in urbanističnega planiranja. Zaposlena je na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kjer deluje na različnih interdisciplinarnih projektih.

 

Vljudno vabljeni na predavanje in pogovor, ki bo sledil. Več informacij na info@uirs.si.Sarajevska Vijećnica, mestna hiša / Vijećnica in Sarajevo, City Hall. Foto/ Photo: S. M.

Javni prostori za lokalno življenje
(datum novice: 13.2.2017)

Poziv k oddaji prispevkov – podaljšan rok oddaje do 13. marca 2017!

JAVNI PROSTORI ZA LOKALNO ŽIVLJENJE

Skupne vrednote v raznolikih mestnih skupnostih kot temelj za participativno zagotavljanje lokalnih javnih prostorov

UIRS in UNI-LJ FA, Ljubljana, od 24. do 26.5.2017

 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani med 24. in 26. majem 2017 v Ljubljani gostita skupni dogodek partnerjev evropske mreže Humana mesta / Human Cities in tematske skupine Javni prostori in urbane kulture pri AESOP (Zveza evropskih planerskih šol / Association of European Schools of Planning). Tridnevni dogodek obsega seminar, delavnice in terenske oglede in naslavlja vprašanja participativnega urejanja lokalnega javnega mestnega prostora v vse bolj ekonomsko, socialno in etnično raznolikih mestnih skupnostih. Poseben poudarek je na načinih prepoznavanja skupnih vrednot, ki si jih delijo prebivalci in drugi uporabniki lokalnih okolij, in so pomembna osnova za skupno spreminjanje lokalnih okolij na bolje. Posebno izpostavljena so naslednja vprašanja:

- Kako (pre)oblikovati lokalna okolja da bodo delovala socialno kohezivno?

- Kakšne urbanistično-oblikovalske rešitve za lokalna okolja so dovolj prožne, da preživijo spreminjanje vrednostnih sistemov njihovih uporabnikov skozi čas?

- Kako naj se obstoječe metode prepoznavanja vrednot vezanih na prostor  (intervju, doživljajski zemljevid, spoznavni zemljevid, itd.) nadgradijo z novimi pristopi, ki jih omogočajo nove informacijske in komunikacijske tehnologije, množičnim zajemom podatkov itd.?

- Kako bi lahko partnerstvo med lokalno iniciativo, prebivalci in odločevalci v prostoru delovalo na dolgi rok in prispevalo k izboljšanju javnega odprtega prostora?

 

- Kakšna raziskovalna praksa bi lahko ponudila vpogled v prepoznavanje doživljanj prostora različnih socialnih skupin?

Dogodek je zasnovan interdisciplinarno in ciljno vključuje akterje z različnimi pogledi. Glavni namen je odpreti različne poglede na javni prostor, zato k oddaji prispevkov vabimo raziskovalce, strokovnjake iz prakse in vse, ki se kakorkoli ukvarjajo s to tematiko. Vabimo vas, da na naslov humancities@uirs.si do 13. 3. 2017 pošljete kratek opis (200-250 besed) predlagane tematike, ki bi jo želeli predstaviti v okviru dogodka, ki naj (1) opredeli problematiko, (2) razloži njeno relevantnost v okviru teme dogodka, (3) razloži ozadje, (4) metodo in (5) rezultate.

Mednarodni odbor bo avtorje izbranih predlogov obvestil 16. 3. 2017 ter jih povabil, da do 2. 5. 2017 oddajo razširjene prispevke za objavo v zborniku dogodka.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij v angleškem jeziku na spletni strani UIRS: www.uirs.si.

 

Dodatne povezave:

Projekt Humana mesta / Human Cities: www.humancities.eu

 

Tematska skupina Javni prostori in urbane kulture pri AESOP (Zveza evropskih planerskih šol): http://www.aesop-planning.eu/blogs/en_GB/urban-cultures-and-public-spaces

 

 Aktivnosti civilne iniciative Skupaj na ploščad!, 2014 Foto: Andrej Hudnik

Slovensko znanje nagrajeno s 700 tisoč evri (prispevek na spletni strani SIOLNet.)
(datum novice: 3.2.2017)

Povezava na spletno stran SiolNET.

Slovensko znanje nagrajeno s 700 tisoč evri

Trije projekti, pri katerih sodelujejo Slovenci, so bili uspešni na mednarodnem razpisu pametne prihodnosti mest in bodo dobili nekaj manj kot 700 tisoč evrov, še 425 tisoč evrov bo dodala Slovenija, nekaj manj kot 270 tisoč evrov pa je naša država za te projekte pridobila še na razpisu Cofund. Kaj bodo razvijali?

Na mednarodnem razpisu pametne prihodnosti mest v izvedbi evropske Skupne programske pobude Urbana Evropa so bili med 18 državami in 187 projekti izbrani tudi trije iz Slovenije, država je na razpisu sodelovala prvič.

Na razpisu so bili uspešni projekti Fakultete za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani (UL), projekt Urbanističnega inštituta RS ter projekt Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Proračun razpisa je znašal 24,5 milijona evrov. Dodatnih pet milijonov evrov so agencije pridobile z uspešno prijavo na razpis Evropske komisije ERA-NET Cofund v okviru programa Obzorje 2020.

Sodelovanje projektom Slovencem na mednarodnih razpisih omogoča Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ta zagotovi sredstva za financiranje za projekte, ki so bili izbrani na mednarodni ravni.

Iz razpisa Pametne prihodnosti mest je Agencija za raziskovalno dejavnost pridobila 39 odstotkov evropskih sredstev.

Kaj je Skupna programska pobuda Urbana Evropa?

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI Urban Europe) je ena izmed desetih skupnih programskih pobud Evropske unije, ki naslavljajo deset širših družbenih izzivov.

Cilj skupnih programskih pobud je s sodelovanjem nacionalnih organov iz več evropskih držav oblikovati skupne napredne rešitve za vprašanja, ki so skupna vsem evropskim državam.

Slovenski projekti, ki so bili uspešni:

1. Projekt Urbano izobraževanje v živo

"Cilj projekta je vzpodbuditi sodelovanje med univerzami in mestnimi skupnostmi. Ta cilj bodo poskušali doseči z učnim procesom študentov in z razvojem lokalnih znanj in veščin, ki so skupnostim v korist.

Slovenski del projekta vodi Matjaž Uršič s centra za prostorsko sociologijo, sodelujeta pa še Fakulteta za družbene vede in Mark Peterlin iz inštituta za politike prostora. Vodilni partner projekta je Anglija, sodeluje pa še Romunija.

S projektom želijo vzpostaviti točke srečevanj, kjer bosta mogoča učenje in delo, kar bo omogočalo meščanom, da izboljšajo svoje soseske in sodelujejo z mestnimi oblastmi.

2. Projekt Svetla prihodnost za črna mesta: majhna industrijska mesta v Evropi in njihovo soočanje s prevladujočimi postindustrijskimi diskurzi

V projektu, kjer ob Sloveniji sodelujejo še  Finska, Nizozemska, Romunija in Anglija, bodo poskušali najti prednosti, ki lahko postanejo gonilo novega razvoja za majhna industrijska mesta. Iskali bodo družbene in institucionalne inovacije, ki bi lahko pripomogle k izboljšanju kakovosti življenja v majhnih industrijskih mestih.

"V preteklosti se je večina raziskav ukvarjala z velikimi, globalnimi metropolami in povsem zanemarjala manjša mesta. Ker je slovenski urbani sistem v primerjavi s preostalimi evropskimi državami izrazito drugačen – imamo le dve 'mesti' v evropskem merilu in prevlado manjših krajev z zaposlitvijo v industriji – je to vprašanje pomembno tudi za Slovenijo," so prepričani sodelujoči pri projektu. Slovenski del bo vodil David Bole z Geografskega instituta Antona Melika ZRC SAZU.

3. Projekt C3PROSTORI – Uporaba tehnologij za soustvarjanje vključujočih javnih prostorov

Aktivnosti v zunanjem prostoru in stik z naravo so (še vedno) pomemben del kakovosti bivanja, zdravja in dobrega počutja mestnega prebivalstva. Številni ljudje, še posebno mladi, so vedno bolj navezani na uporabo različnih komunikacijskih tehnologij, zato privlačnost nekega prostora neposredno povezujejo tudi z možnostjo nemotene uporabe tehnologije.

Več je sedenja in zadrževanja v objektih, kar ima posledice za zdravje in odnos posameznika do družbenih in prostorskih vprašanj.

Slovenski del projekta vodi Barbara Goličnik Marušić iz Urbanističnega inštituta, sodelujejo pa še Portugalska, Italija, Litva, Belgija in Italija. Namen projekta je spodbuditi razvoj mest, ki ne bodo le pametna zaradi uporabe sodobne tehnologije, ampak bodo tudi ugodno vplivala na zdravje, z raznolikim in privlačnim odprtim prostorom, ki bo spodbujal aktivnosti na prostem in sodelovanje.Tiskovna konferenca Foto: STA

Trije projekti slovenskih raziskovalcev uspešni na evropskem razpisu (prispevek na spletni strani Dela)
(datum novice: 3.2.2017)

 

DELO

Trije projekti slovenskih raziskovalcev uspešni na evropskem razpisu

Skupna vrednost sredstev za vse tri projekte Cofund razpisa »Pametne prihodnosti mest« je skoraj 700 tisoč evrov.

 
Be. B., STA
 
čet, 02.02.2017, 17:49; spremenjen: 18:37
 
 
 

 

Ljubljana - Slovenske raziskovalne ekipe so na Cofund razpisu prejele sredstva za tri projekte. Skupna vrednost je skoraj 700 tisoč evrov, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) bo iz državnih sredstev prispevala 425.000 evrov. Dodatnih skoraj 270.00 evrov za sofinanciranje pa je ARRS pridobila na razpisu ERA-NET Cofund.

Trije uspešni projekti s slovensko udeležbo so: Projekt Urbano doživetje v živo (Urban Education Live), Fakultete za družbene vede, pod vodstvom doc. dr. Matjaža Uršiča. Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bil uspešen s projektom Svetla prihodnost za črna mesta: mala industrijska mesta v Evropi in njihovo soočanje s prevladujočimi post-industrijskimi diskurzi (Bright Future), vodja skupine je dr. David Bole. Tretji projekt pa je nastal v okviru Urbanističnega inštituta Republike Slovenije z vodjo skupine dr. Barbaro Goličnik MarušićC3PROSTORI - Uporaba IKT za so-ustvarjanje vključujočih javnih prostorov (C3Places). ZRC SAZU pa je uspelo pridobiti projekt v vlogi koordinatorjev.

Pogoj za sodelovanje slovenskih raziskovalcev in raziskovalk na mednarodnih razpisih Skupne programske pobude Urbana Evropa je članstvo ARRS v tej pobudi, ki je sicer ena izmed desetih skupnih programskih pobud Evropske unije. ARRS je polnopravna članica pobude od leta 2015.

Med petnjastimi izbranimi projekti kar trije slovenski

Uspeh slovenskih raziskovalcev je po besedah direktorja ARRS Jozsefa Györkösa izjemen, saj je Slovenija na razpisu sodelovala prvič. Kljub temu ji je v močni evropski konkurenci 187 prijavljenih projektov, izmed katerih so jih izbrali petnajst, uspelo pridobiti sredstva za tri projekte.

Na današnji novinarski konferenci je Györkös povedal, da ARRS sredstva v večji meri pridobiva iz državnega proračuna. Drugih prihodkov nima oziroma jih je malo, zato so tovrstni komplementarni instrumenti izredno pomembni, je poudaril.

Mednarodni razpis Pametne prihodnosti mest je pripravila evropska Skupna programska pobuda Urbana Evropa. V razpisu je sodelovalo 22 agencij iz 18 držav Evropske unije ter Norveške in Turčije. Proračun razpisa je znašal 24,5 milijonov evrov. Dodatnih pet milijonov evrov pa so agencije pridobile z uspešno prijavo na razpis Evropske komisije ERA-NET Cofund v okviru programa Obzorje 2020.

Kaj so cilji projektov?

Cilj projekta Urbano izobraževanje v živo, s slovenskim partnerjem FDV, je vzpodbuditi sodelovanje med univerzami in mestnimi skupnostmi s pomočjo učnih procesov študentov in z razvojem lokalnih znanj in veščin, ki so skupnostim v korist. Ključen poudarek projekta je po besedah vodje izboljšati pretok znanja in informacij v različne smeri.

S projektom Svetla prihodnost za črna mesta, ki ga vodi raziskovalec David Bole z ZRC SAZU, želijo odpreti polje tudi za raziskovanje malih industrijskih mest, ki je po mnenju Boleta zapostavljeno. Hkrati pa bi želeli politikom in načrtovalce ponuditi nova orodja ter omogočiti prenos znanja v politične odločitve, je dejal.

V projektu C3PROSTORI - Uporaba IKT za so-ustvarjanje vključujočih javnih prostorov pa bodo informacijsko komunikacijske tehnologije uporabili za soustvarjanje vključujočih javnih prostorov.Pametna prihodnost mest Foto: Tomi Lombar
       
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana; Don't click, unless you are certain! tel.: (01)420-13-10, e-pošta: info@uirs.si